uzyskaj hasło

Wskazówki dla Pracodawcy

Zachęcamy pracodawców zgłaszających oferty pracy do umożliwienia osobom poszukującym pracy zaprezentowania się podczas bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej.

PRACODAWCO PAMIĘTAJ!:

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy, albo do innego, wybranego przez siebie, powiatowego urzędu pracy.

Składając ofertę pracy należy wypełnić pola wymagane. W przypadku braku danych w polach wymaganych Urząd powiadamia pracodawcę o konieczności uzupełnienia zgłoszenia wolnego miejsca pracy. Nieuzupełnienie przez pracodawcę zgłoszenia w terminie 7. dni od dnia powiadomienia powoduje, że oferta nie jest przyjmowana do realizacji.

Oferta nie zostanie także przyjęta do realizacji, jeśli:

  • pracodawca zawrze w ofercie pracy wymagania naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (zgłoszenie wolnego miejsca pracy, nie może zawierać wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub ze względu na przynależność związkową),
  • pracodawca zgłosił tę ofertę jednocześnie do innego powiatowego urzędu pracy,
  • w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy pracodawca został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.


Oferta pracy zostanie wycofana z realizacji:

  • w przypadku co najmniej trzykrotnego braku możliwości skontaktowania się z pracodawcą,
  • w przypadku uzyskania informacji o przyjęciu do pracy ustalonej liczby osób,
  • w przypadku upływu okresu aktualności oferty.

 

Prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby, z którą powinni kontaktować się kierowani na rozmowę kandydaci do pracy w Państwa Firmie.

Przypominamy o konieczności poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w przypadku, gdy oferta jest już nieaktualna.

 

Prawidłowo wypełniona oferta pracy jest przekazywana do pośredników pracy. Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowę kwalifikacyjną wydając skierowanie. Osoba bezrobotna jest zobowiązana, w terminie wyznaczonym przez pośrednika pracy, do zwrotu do Urzędu opisanego przez pracodawcę skierowania.


 

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Mariola Zaliwska 2015-05-04 14:57
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl