uzyskaj hasło

Wydawanie zaświadczeń

  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane na podstawie dokumentu elektronicznego bezpośrednio w przychodni, szpitalu czy  gabinecie  lekarskim  bez konieczności przedstawiania zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy. Wystarczy numer ewidencyjny PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę bezrobotnego Urząd wyda zaświadczenie potwierdzające podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
  • Zaświadczenia do ośrodków pomocy społecznej wydawane są w formie elektronicznej na wniosek ww. ośrodków.

  • Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych wydawane są na wniosek osoby w siedzibie Urzędu w Punkcie Informacyjnym dla bezrobotnych (parter).

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wydawanie zaświadczeń [ 4 ]
Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu ubiegania się o świadczenie przedemerytalne Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu ubiegania się o świadczenie przedemerytalne 2017-03-01 14:03:37 121.77KB pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu ubiegania się o świadczenie przedemerytalne Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu ubiegania się o świadczenie przedemerytalne 2017-03-01 14:02:48 25KB pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia Rp 7 Wniosek o wydanie zaświadczenia Rp 7 2017-03-01 14:01:57 123.06KB pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia Rp 7 Wniosek o wydanie zaświadczenia Rp 7 2017-03-01 14:01:26 31KB pobierz
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Beata Demiańczuk 2017-05-02 20:44
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl