uzyskaj hasło

Aktualności

Oferta pracy

2013-03-07

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach
ogłasza
NABÓR KANDYDATÓW
na funkcjonariuszy Służby Więziennej na stanowisko:

 MŁODSZY PSYCHOLOG DZIAŁU PENITENCJARNEGO – 2 OSOBY

 

 Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby
 • w przypadku mężczyzn uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • wykształcenie wyższe o kierunku psychologia

Osoby zainteresowane podjęciem postępowania kwalifikacyjnego, którego przejście jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Służby Więziennej, składają do dnia 15 marca 2013 roku do działu kadr ZK Siedlce ul. Piłsudskiego 47 następujące dokumenty:

 • CV ze zdjęciem,
 • pisemne podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełnioną ankietę personalną (wzór ankiety – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej - Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1247)

Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 1. ocena złożonych dokumentów
 2. przeprowadzenie jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych (z wybranymi kandydatami)
 3. uzyskanie informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych
 4. testu sprawności fizycznej
 5. przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli kandydat nie posiada aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego,
 6. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej
 7. sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata
 8. zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej.

POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNEMU ZOSTANĄ PODDANI TYLKO WYBRANI KANDYDACI.

Negatywny wynik jednego z etapów postępowania przerywa to postępowanie.
Pozytywne wyniki wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantują zatrudnienia.

Dodatkowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego udziela dział kadr Zakładu Karnego w Siedlcach tel. 25 644 52 31 wew. 470 lub 471

 

 

DYREKTOR
Zakładu Karnego w Siedlcach
kpt. Marek Suwiński

wszystkie wiadomości
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Mariola Zaliwska 2013-03-15 14:36:25
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl