uzyskaj hasło

Z życia Urzędu

"Żółkiewski" w Urzędzie

23.05.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach gościł uczniów II klasy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Młodzież wzięła udział w warsztatach "Edukacja i praca to sie opłaca!". Zajęcia poruszały tematykę planowania przyszłej kariery oraz miały na celu ułatwienie uczniom wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Licealiści określali swoje zainteresowania, zdolności, mocne i słabe strony, które determinują przyszłe wybory. Jednocześnie doradca zawodowy zachęcał do zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych.


VII Uniwersytecka Giełda Pracy

9 maja 2017 r. odbyła się VII Uniwersytecka Giełda Pracy, organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, po raz kolejny, miał przyjemność uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. Pracownicy naszego Urzędu informowali studentów o aktualnych stażach, ofertach pracy i innych formach wsparcia. Przekazali także materiały informacyjne w postaci ulotek, wzorów CV, listu motywacyjnego.  
Giełda Pracy przyciągnęła przede wszystkim studentów ostatniego roku studiów, którzy już planują swoją karierę zawodową i przygotowują się do wejścia na rynek pracy. 
 
 
 
więcej zdjęć

X Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych

30 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach odbyły się X Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych.
Podczas Targów przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach przybliżyli uczestnikom  działalność Urzędu oraz oferowali pomoc doradczą dotyczącą planowania ścieżki zawodowej.

 więcej zdjęć

 

Spotkania informacyjne dla pracodawców

16 lutego 2017 roku odbyło się pierwsze, z trzech zaplanowanych, spotkanie informacyjne „Wsparcie finansowe dla pracodawców i przedsiębiorców”. Podczas spotkania doradcy klienta instytucjonalnego:

 • przybliżyli zainteresowanym aktualne i planowane terminy naborów wniosków,
 • poinformowali o formach wsparcia realizowanych przez nasz Urząd,
 • odpowiadali na pytania zadawane przez pracodawców. 

 


Przedsiębiorcą być! po raz drugi

13.02.2017 r.  po raz drugi odbyło się szkolenie dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Podczas spotkania przyszli przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się m.in. o zasadach zakładania działalności, formach opodatkowania, źródłach finansowania, podstawowych zasadach rozliczeń księgowych i podatkowych, pomocy w uzyskaniu środków unijnych. W spotkaniu uczestniczyło blisko 30 osób. 


Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia 2017 r., już po raz piąty, odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto jest rocznicą podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego „Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami”, które miało miejsce 27.01.1919 r. 

Na spotkanie zostali zaproszeni: Zastępca Prezydenta – Anna Sochacka, Starosta Powiatu Siedleckiego – Dariusz Stopa, Zastępca Starosty – Michał Okniński. Spotkanie uświetnione zostało również obecnością Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy – Krzysztofa Łukę, a także sekretarza Miasta Siedlce – Sławomira Marchela.

Spotkanie zainaugurowała Ewa MarchelDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, która przedstawiła i podsumowała działania i osiągnięcia Urzędu w 2016 roku. W czasie spotkania głos zabrali również zaproszeni goście, którzy wyrazili zadowolenie z działalności PUP w Siedlcach oraz podkreślili pozytywny rozwój i współpracę Urzędu z innymi instytucjami rynku pracy. Ponadto złożyli świętującym pracownikom gratulacje i wyrazy uznania za wysiłek, który wkładają w realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego.


Podczas spotkania 9 pracowników uhonorowano Dyplomami Uznania za szczególne zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych w 2016 roku. Wyróżnienia otrzymali:

 • Joanna Mazurek – specjalista ds. programów
 • Emilia Orzełowska - inspektor
 • Marcin Wereda – informatyk
 • Marta Wysokińska – specjalista ds. ewidencji i świadczeń
 • Iwona Zdanowska – doradca zawodowy
 • Roman Żydak – pośrednik pracy
 • Paweł Stanisławowski – kierownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń
 • Marzenna Wiśniewska – kierownik Wydziału Ewidencji, Informacji i Świadczeń
 • Mariola Zaliwska – kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy

Podczas uroczystości Pani Iwonie Zdanowskiej wręczono również statuetkę za 20-sto letnią Służbę w Publicznych Służbach Zatrudnienia. 

 

więcej zdjęć

Przedsiębiorcą być!

18.01.2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach odbyło się szkolenie, prowadzone przez Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Twoja Inicjatywa, pod nazwą „Przedsiębiorcą być!”. Uczestnicy mieli możliwość uzyskania informacji m.in. na temat rozwoju swojej działalności, optymalizacji podatkowej, umów z kontrahentami, doboru księgowości, ulg dla przedsiębiorców, źródeł finansowania oraz dotacji unijnych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 przedsiębiorców z Miasta i powiatu siedleckiego.


Spotkanie Siedleckiego Forum Rynku Pracy

12 stycznia 2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach odbyło się pierwsze robocze spotkanie z pracodawcami, skupionymi wokół utworzonego z inicjatywy Urzędu Siedleckiego Forum Rynku Pracy. Spotkanie miało na celu uzgodnienie modelu współpracy oraz omówienie z pracodawcami poszczególnych instrumentów rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób, przedstawicieli firm, które zadeklarowały uczestnictwo w Forum.

Spotkanie rozpoczęła Pani Ewa Marchel, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, która przypomniała, że celem utworzenia SFRP jest wypracowanie współpracy opierającej się na zasadach partnerstwa, pozwalającego na osiągnięcie efektywnego zatrudniania klientów Urzędu.

 

Szlachetna Paczka

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcac,h wzorem lat ubiegłych, włączył się w akcję Szlachetna Paczka. Zakupiono odzież, środki czystości oraz żywność trwałą. Rodzina otrzymała również bony upominkowe – dzięki nim, sama będzie mogła kupić najbardziej potrzebne rzeczy. 


Konferencja inaugurująca powstanie Siedleckiego Forum Rynku Pracy

 fotorelacja


Polski Kongres Przedsiębiorczości

27 października 2016 r. przedstawiciele naszego Urzędu uczestniczyli w IV Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Lublinie. „Polityka zatrudnienia. Między oczekiwaniami pracodawców a pracowników” to jeden z paneli dyskusyjnych, przygotowany dla uczestników Kongresu. W panelu uczestniczyła nasza Pani Dyrektor. Podczas dyskusji poruszono zagadnienia:

 • Urzędy pracy a budowanie rynku pracy
 • Przedsiębiorczość – współczesne wymagania i potrzeby
 • Rola kształcenia zawodowego
 • Nowoczesne formy aktywizacji osób pozostających bez pracy – III profil bezrobotnych
 • Pracodawca pierwszoplanowym partnerem urzędu pracy
 • Wyzwania rynku pracy
 • Efektywna polityka zatrudnienia

Kolejnym punktem Kongresu były rozstrzygnięcia w programie Lider Rozwoju Regionalnego i wręczenie tytułów. Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego trafia do podmiotów kreujących pozytywne zmiany w otoczeniu, dzięki realizacji wielu kluczowych projektów. Laureatami zostają firmy i miasta działające dla dobra lokalnej społeczności. Jednym z laureatów tegorocznego programu został Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Nagrodę odebrała Pani Dyrektor Ewa Marchel.

więcej zdjęć


Ogólnopolski Tydzień Kariery

Od 17 do 23 października 2016 r. na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery” trwał Ogólnopolski Tydzień Kariery. 

Wzorem lat ubiegłych pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, przeprowadzili dla studentów Uniwersytetu warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. Na zajęciach można było między innymi: uzyskać informacje dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy, dowiedzieć się na temat zasad pisania  dokumentów aplikacyjnych czy też o korzystnej autoprezentacji.

więcej zdjęć


Talenty XXI wieku. Jak odkryć i wykorzystać swoje mocne strony

3 października 2016 r. Centrum Rozwoju Talentów Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Pracodawcy Pomorza zorganizowali konferencję Czy nasze talenty mogą być dźwignią sukcesu . Udział w debacie wzięli m.in. przedstawiciele wojewódzkich urzędów pracy w Gdańsku, Olsztynie i Szczecienie, centra informacji i planowania kariery w Toruniu, Gdańsku, Krakowie Olsztynie i Szczecinie oraz 27 powiatowych urzędów pracy z całego kraju, w tym delegacja z naszego Urzędu.

więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku


Wizyta studyjna studentów Public Management ze Szwajcarii

8 września 2016 r. w naszym Urzędzie gościliśmy grupę studentów z uniwersytetów w Lucernie i w Zurichu. Podczas spotkania zaprezentowano funkcjonowanie urzędów pracy w Polsce oraz przedstawiono profil działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. 

Wizyta zakończyła się oprowadzeniem gości po siedzibie Urzędu.

więcej zdjęć

 

Narodowe Czytanie 2016

3 września 2016 roku w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w ogrodach przy Pałacu Ogińskich po raz drugi obyło się Narodowe Czytanie. Tak jak w ubiegłym roku wydarzenie wpisane zostało w oficjalne obchody Dni Siedlec.

Fragment tegorocznej lektury „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza odczytała również nasza Pani Dyrektor Ewa Marchel.

 

Podziękowanie dla Pani Dyrektor

 

I Dożynki Powiatu Siedleckiego

28 sierpnia 2016 roku w Skórcu odbyły się Dożynki Powiatu Siedleckiego. Podczas uroczystości przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach zainteresowanym uczestnikom przybliżyli działalność naszego Urzędu, poinformowali o aktualnych ofertach pracy oraz o usługach i instrumentach rynku pracy. 

więcej zdjęć


VI edycja Uniwersyteckiej Giełdy Pracy

14 kwietnia 2016 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się „VI edycja Uniwersyteckiej Giełdy Pracy”.

W czasie jej trwania przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach przybliżyli uczestnikom działalność siedleckiego Urzędu, poinformowali o aktualnych ofertach pracy oraz o usługach i instrumentach rynku pracy. Podczas Giełdy, studenci oraz osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia, mieli możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z delegatami poszczególnych siedleckich firm. 

 więcej zdjęć


Wizyta w BOZAMET Sp.z o. o.

11 kwietnia 2016 r., na zaproszenie firmy Bozamet, pracownicy naszego Urzędu gościli w jednym z największych zakładów produkcyjnych w naszym regionie. Wizyta odbyła się w ramach dni otwartych Spółki. Razem z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach zwiedziliśmy dwa zakłady należące do Firmy: w Ujrzanowie i w Siedlcach przy ulicy Sucharskiego.

Poznanie zakładu, zakresu produkcji oraz potrzeb kadrowych firmy BOZAMET z całą pewnością wpłynie na jakość dalszej współpracy.

więcej zdjęć

 

IX Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych

7 kwietnia 2016 r. odbyły się IX Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych „Ku przyszłości zawodowej”, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach.

Podczas Targów przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach przybliżyli uczestnikom  działalność Urzędu oraz oferowali pomoc doradczą dotyczącą planowania ścieżki zawodowej.

więcej zdjęć


V obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 

W dniu 29 stycznia 2016 roku w Zajeździe „Europa” koło Siedlec odbyło się uroczyste spotkanie pracowników PUP w Siedlcach z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto to, obchodzone jest corocznie 27 stycznia, na mocy zapisu ustawy z 16 grudnia 2010 roku w ramach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Upamiętnia ono podpisanie w dniu 27 stycznia 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten jest uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Tego dnia w 1919 roku utworzono w II Rzeczypospolitej Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy, będące ważnym instrumentem walki z bezrobociem. Warto zwrócić uwagę, że Polska jako jeden z pierwszych krajów europejskich powołała do życia państwową służbę zatrudnienia.
Na spotkanie zostali zaproszeni: Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski, Zastępca Prezydenta – Anna Sochacka, Starosta Powiatu Siedleckiego – Dariusz Stopa, Zastępca Starosty – Michał Okniński. Spotkanie uświetnione zostało również obecnością Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce – Henryka Niedziółkę oraz Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy – Krzysztofa Łukę, a także sekretarza Miasta Siedlce – Sławomira Marchela.
Spotkanie zainaugurowała Ewa Marchel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, która przedstawiła i podsumował działania i osiągnięcia PUP w Siedlcach w 2015 roku.
W czasie spotkania głos zabrali również zaproszeni goście, którzy wyrazili zadowolenie z działalności PUP w Siedlcach oraz podkreślili pozytywny rozwój i współpracę PUP w Siedlcach z innymi instytucjami rynku pracy. Ponadto złożyli pracownikom PUP w Siedlcach gratulacje i wyrazy uznania za wysiłek, który wkładają w realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego.
Podczas spotkania 13 pracowników uhonorowano Dyplomami Uznania za szczególne zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych w 2015 roku. Wyróżnienia otrzymali:

 • Justyna Piwko – specjalista ds. rozwoju zawodowego,
 • Paulina Bartnicka – inspektor ds. kadr,
 • Anna Laszuk – doradca zawodowy,
 • Emilia Orzełowska - inspektor,
 • Emilia Fierasiewicz – specjalista ds. programów,
 • Monika Lewczuk – doradca zawodowy,
 • Ewa Dziewulska – specjalista ds. ewidencji i świadczeń,
 • Edyta Pikulska – pośrednik pracy,
 • Anna Michalczuk – starszy inspektor ds. dotacji,
 • Jadwiga Węgłowska – pośrednik pracy,
 • Joanna Mazurek – specjalista ds. programów.
 • Jolanta Sieczkiewicz – główna księgowa,
 • Arkadiusz Pękała – Zastępca Dyrektora

 Podczas uroczystości wręczono również 3 statuetki za Długoletnią Służbę w Publicznych Służbach Zatrudnienia następującym pracownikom:

       - Violetta Jakimiuk

       - Joanna Serafin
  
        - Piotr Lipiński

Dziękujemy Prezydentowi Miasta Siedlce i Staroście Siedleckiemu, Pracodawcom, instytucjom współpracującym oraz wszystkim Klientom Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach za dotychczasową współpracę.

27 stycznia dla naszego Urzędu, to nie tylko dzień do świętowania „Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia”. Bowiem dokładnie w tym dniu, Ewa Marchel – Dyrektor PUP w Siedlcach obchodzi swój jubileusz pracy zawodowej. W tym roku było to już 35-lecie pracy zawodowej, w tym ponad 27 lat w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Podczas spotkania  jubilatka otrzymała z tej okazji od wszystkich zgromadzonych kwiaty oraz życzenia.

Kliknij aby obejrzeć więcej zdjęć

Nowoczesne pośrednictwo pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

20 listopada 2015 r. w Warszawie, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy zorganizowało seminarium pt. Nowoczesne pośrednictwo pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

Tematem spotkania były dobre praktyki i doświadczenia powiatowych urzędów pracy w zakresie współpracy z pracodawcami, a w szczególności:

 • procedur nawiązywania i utrzymywania współpracy z pracodawcami,
 • sposobów budowania dobrych relacji z pracodawcami,
 • budowania pozytywnego wizerunku powiatowego urzędu pracy jako kluczowego partnera na rynku pracy,
 • wykorzystywania narzędzi nowoczesnej technologii w pośrednictwie pracy.

Wśród 11 urzędów, zaproszonych do podzielenia się swoimi doświadczeniami, znalazł się nasz Urząd.

 

 

Urząd Pracy na XXII Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym

5 i 6 września 2015 r. w Siedlcach odbyły się Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Siedlce oraz Starosty Siedleckiego.

Wzorem lat ubiegłych, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach uczestniczył w zorganizowanym przedsięwzięciu. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, do dyspozycji zwiedzających byli pracownicy Urzędu, którzy chętnie informowali o bieżącej sytuacji na siedleckim rynku pracy. Na stoisku Urzędu można było zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy oraz pobrać ulotki informacyjne na temat realizowanych usług i instrumentów pracy.

więcej zdjęć


Narodowe Czytanie 2015 w Pałacu Ogińskich

5 września 2015 roku w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, w ogrodzie przy Pałacu Ogińskich obyło się Narodowe Czytanie„Lalki” Bolesława Prusa. Wydarzenie wpisane zostało w oficjalne obchody Dni Siedlec i organizowane pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Siedlce, pana Wojciecha Kudelskiego.

Miejsce za mikrofonem zajęła również nasza Pani Dyrektor Ewa Marchel.

 

IV obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 

27 stycznia 2015 r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach już po raz 4. obchodzili swoje święto - Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Święto to, zostało ustanowione w grudniu 2010 r. i upamiętnia podpisanie przez Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami w 1919 roku. Obecnie dokument ten jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia.

W spotkaniu, które odbyło się z tej okazji 30 stycznia 2015 r. w Zajeździe „Chodowiak” koło Siedlec uczestniczył Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski, Starosta Siedlecki – Dariusz Stopa, Przewodniczący Rady Miasta Siedlce – Henryk Niedziółka, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce – Anna Sochacka i Sekretarz Miasta Siedlce – Sławomir Marchel. Zaproszeni goście złożyli pracownikom PUP w Siedlcach gratulacje i wyrazy uznania za wysiłek, który wkładają w realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego.

Podczas uroczystości wręczono 20 wyróżnień, które trafiły do pracowników PUP w Siedlcach. Wyróżniające się osoby uhonorowane zostały 17 Dyplomami Uznania za szczególne osiągnięcia w pracy w 2014 r. i 3 statuetkami za Długoletnią Służbę w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

Goście w trakcie obchodów obejrzeli m.in. prezentację przedstawiającą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2014 r. dotyczącą realizacji usług i instrumentów rynku pracy, projektów współfinansowanych ze środków EFS, programów finansowanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz programów specjalnych. Przedstawiona została również współpraca na rzecz aktywizacji bezrobotnych z innymi partnerami rynku pracy oraz najistotniejsze wydarzenia w życia Urzędu, a także charakterystyka kadry PUP w Siedlcach.

Dziękujemy Prezydentowi Miasta Siedlce i Staroście Siedleckiemu, Pracodawcom, instytucjom współpracującym oraz wszystkim Klientom Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach za dotychczasową współpracę.

Kliknij aby obejrzeć więcej zdjęć

 

Dożynki w Gminie Mokobody 2014

31 sierpnia 2014 r. w Zaliwiu-Piegawki (gmina Mokobody) odbyły się Dożynki Gminne "Święto Chleba 2014 r." Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, skorzstał z zaproszenia i już po raz kolejny promował swoje usługi podczas imprezy. Na naszym stoisku można było zapoznać się z ofertami pracy z terenu działania Urzędu.


 IV Uniwersytecka Giełda Pracy

15 maja 2014 r. już po raz czwarty Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach uczestniczył w Uniwersyteckiej Giełdzie Pracy zorganizowanej w gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, przy ulicy Żytniej 39. Giełdę objęli Honorowym Patronatem: JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Tamara Zacharuk, Prezydent Miasta Siedlce - Wojciech Kudelski, Dyrektor WUP w Warszawie Filia w Siedlcach - Piotr Karaś oraz Dyrektor PUP w Siedlcach - Ewa Marchel.

Zarówno studenci, jak i absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach mogli zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy będącymi w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.
Uniwersytecka Giełda Pracy była doskonałą okazją do poznania aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Stoisko naszego Urzędu cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających Giełdę .

Poniżej krótka fotorelacja.

 

 

więcej zdjęć 

 VII Siedleckie Targi Edukacyjne 

13 marca 2014 r. w godz. 10.00-14.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, przy ul. ks. J. Popiełuszki 8 odbyły się VII Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni „Ku przyszłości zawodowej”.

Organizatorami targów byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP nr 3.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Karol Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce.
„Kompetencje personalne i społeczne” to hasło tegorocznych targów.
 
Podczas Targów  dyżury pełnili przedstawiciele:

•    uczelni wyższych,
•    Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach, 
•    Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siedlcach,
•    Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach,
•    Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach.

oraz prowadzone było doradztwo dotyczące dalszego kształcenia osób niepełnosprawnych i wyboru przez nich zawodu.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach poprowadził zajęcia z tematu „Kompetencje personalne i społeczne”.
 
 
Więcej zdjęć
 

Warsztaty w ramach programu specjalnego "Spróbuj ponownie" zakończone!

28 października 2013 r. zakończyły się warsztaty motywujące „Moja przyszłość w moich rękach”, prowadzone przez liderów klubu pracy, doradców zawodowych oraz psychologa. Podczas warsztatów uczestnicy starali się odkrywać swój potencjał zawodowy i społeczny oraz umiejętnie go wykorzystywać zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

 A czy było warto?

Kilka słów od uczestników:

            „… Dzięki uczestnictwu w warsztatach nauczyliśmy się patrzeć w swoje wnętrze. Uświadomiliśmy sobie swoje mocne i słabe strony. Wiemy jak formułować swoje cele oraz do nich dążyć, bo zrozumieliśmy, że to my jesteśmy kowalami własnego losu. Zajęcia mijały w miłej atmosferze, co zachęcało do brania w nich udziału …”

             „Jednym z pierwszych pytań, które usłyszeliśmy na warsztatach było: Dlaczego, jak to się stało, że tu jesteście? Odpowiedzi, jakie padły, były praktycznie takie same: bo musimy, bo jest to wymóg urzędu pracy. Wraz z upływem kolejnych dni okazywało się, że nie tylko musimy, ale również chcemy. Warto było: poznać nowych ludzi, sprawdzić się w nowych relacjach i popracować nad sobą.”

Uczestnicy Warsztatów

 

 

Więcej zdjęć

 

Program Specjalny "Spróbuj ponownie" trwa

Program specjalny "Spróbuj ponownie" trwa!

Obecnie grupa trzecia jest  w trakcie  warsztatów z psychologiem, natomiast uczestnicy grupy czwartej (ostatniej) dzisiaj rozpoczęli zajęcia prowadzone przez lidera klubu pracy i doradcę zawodowego.

Warsztaty pn. „Moja przyszłość w moich rękach” w ramach Programu specjalnego obejmują element specyficzny warsztatów - Moduł 4 „Motywacja a satysfakcja z pracy” prowadzony przez psychologa.

Celem warsztatu jest zwiększenie satysfakcji i skuteczności w życiu zawodowym i prywatnym poprzez zwiększenie świadomości oraz wiedzy uczestników z zakresu automotywacji.

Podczas zajęć uczestnicy przełamują takie bariery jak:

 • brak odpowiednich umiejętności związanych z samomotywacją,
 • brak wiary w poprawę własnej sytuacji,
 • szybkie zniechęcanie się na skutek niepowodzeń,
 • brak gotowości do podjęcia zmian,
 • lęk przed porażką.

 

Kilka słów od psychologa:

             „… W trakcie zajęć uczestnicy dowiadują się jakie są ich mocne strony, odkrywają ukryty potencjał i uczą się go wykorzystywać. Poprzez uświadomienie sobie własnego typu motywacji potrafią ją podtrzymywać w procesie realizacji wyznaczonych przez siebie celów. Osoby kończące zajęcia wiedzą jak radzić sobie z trudnymi emocjami, jak je wyrażać aby zapobiegać konfliktom i budować relacje oparte na szacunku i zaufaniu. Dużym zainteresowaniem cieszy się temat związany ze stresem, gdzie w sposób praktyczny uczestnicy uczą się go minimalizować.
Podczas zajęć szczególną uwagę zwracamy na indywidualne potrzeby i oczekiwania uczestników … ”

 Joanna Sajko-Stańczyk

 

Wiięcej zdjęć


Program Specjalny: "Spróbuj ponownie" rozpoczęty!

1 października 2013 r. pierwsza grupa uczestników przystąpiła do realizacji programu specjalnego.

Wzorem roku ubiegłego Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach przystąpił do realizacji programu specjalnego. Tegoroczny projekt pn. „Spróbuj ponownie” obejmuje wsparciem 54 osoby bezrobotne (poniżej 30 roku życia, powyżej 50 roku życia i długotrwale bezrobotne).

01.10.2013 r. pierwsza grupa  osób rozpoczęła warsztaty w Klubie  Aktywnego Poszukiwania Pracy.

Ośmiodniowe zajęcia prowadzone przez liderów klubu pracy, doradców zawodowych oraz psychologa obejmują następujące zagadnienia:

 • Ja i mój potencjał zawodowy
 • Skuteczna komunikacja a efektywność w działaniu
 • Pracowniczy savoir-vivre  - jak zrobić dobre wrażenie?
 • Motywacja a satysfakcja z pracy
 • Konsekwencja w dążeniu do celu.

Docelowo w ramach programu specjalnego „Spróbuj ponownie” zorganizowane zostaną staże, miejsca pracy w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a osoby wykazujące cechy przedsiębiorcze otrzymają dotację na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Przypominamy!

W 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach realizował program specjalny skierowany do osób bezrobotnych w wieku do 30. roku życia „Młodzi w drodze do pracy”, który osiągnął efektywność zatrudnieniową na poziomie 80%.

Zdjęcie 1Zdjecie2


Podsumowanie X Siedleckich Targów Pracy

X już z kolei Siedleckie Targi Pracy to kolejna okazja dla tych, którzy szukają pracy lub chcą ją zmienić. Po raz pierwszy w Siedlcach targi pracy zorganizowano w czerwcu 2004 roku w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach przy ul. Bolesława Prusa. Od 2008r. zmieniono formułę organizacji targów i przeniesiono je do siedziby Urzędów.

Organizatorami targów niezmiennie są: Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach.

Idea Targów jest prosta: w jednym miejscu mają okazję spotkać się pracodawcy oferujący miejsca pracy oraz osoby poszukujące zatrudnienia. I jedni, i drudzy mogą dowiedzieć się o sobie, zadawać pytania, otrzymywać odpowiedzi. Taki kontakt niejednokrotnie owocuje konkretną umową o pracę.

Wręczenie statuetek „Srebrny Partner 2012 Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach”  oraz „Złoty Partner 2012 Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach” wyróżnionym pracodawcom.
 
Ideą przyświecającą zainicjowanie wręczania tych wyróżnień jest zamiar utworzenia „Kluby Pracodawców” ściśle współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach. Bycie członkiem „Klubu Pracodawców” będzie dawało pierwszeństwo w korzystaniu z oferty Powiatowego Urzędu Pracy skierowanej właśnie dla Pracodawców, w tym w dofinansowaniu.
Statuetki wręczyli: Pan Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce, Pan Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki, Pan Piotr Karaś – Przewodniczący Rady Miasta Siedlce oraz Pani Ewa Marchel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.

Statuetki „Srebrny Partner 2012 Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach” otrzymali:

 1. ASAJ Sp. z o.o.
 2. CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o.
 3. Zajazd CHODOWIAK Wanda Wakuła
 4. OPOLTRANS Sp. z o.o.
 5. Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus

Statuetki „Złoty Partner 2012 Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach” otrzymali:

 1. APIS Sp. z o.o. GRUPA SBS
 2. CARFI Polska Sp. z o.o.
 3. CEMHURT Sp. z o.o.
 4. Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki
 5. CARSED Sp. J. Jerzy Chełstowski Krzysztof Lipiński Tadeusz Rybałtowski

Konkurs „Czas na Staż" został ogłoszony przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w maju br., a rozstrzygnięty w czerwcu. Wyboru najlepszych kandydatur do odbycia stażu u wybranego pracodawcy dokonała komisja, powołana w tym celu przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. Spośród 15 finalistów zakwalifikowanych do II etapu I edycji konkursu „Czas na Staż” zostało wyłonionych 8 laureatów.
Wyróżnienia wręczyła  Pani Ewa Marchel - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.

Wyróżnienia za zwycięstwo w konkursie „Czas na Staż” otrzymali:

 1. Pani Katarzyna Chromińska ze wskazaniem do odbycia stażu w Stowarzyszeniu SOS Wioska Dziecięca w Polsce Placówka Wsparcia Dziennego w Trzcińcu z filią w Grali na stanowisku pedagog.
 2. Pani Magdalena Czmoch ze wskazaniem do odbycia stażu w Zentis Polska Sp. z o.o. na stanowisku laborant.
 3. Pani Natalia Maścibrodzka ze wskazaniem do obycia stażu w Zentis Polska Sp. z o.o. na stanowisku młodszy specjalista w dziale badań i rozwoju.
 4. Pan Michał Kujawa ze wskazaniem do odbycia stażu w M3 Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego Spółka Jawna na stanowisku inżynier budowy – stażysta.
 5. Pan Arkadiusz Marczak z wskazaniem do odbycia stażu w Zakładzie Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD na stanowisku inżynier budownictwa.
 6. Pani Aldona Orzełowska ze wskazaniem do odbycia stażu w M3 Zarządzanie Nieruchomościami na stanowisku referent administracyjny ds. nieruchomości.
 7. Pani Ola Bareja ze wskazaniem do odbycia stażu w Stadler Polska Sp. z o.o. na stanowisku pracownik biurowy do zespołu dystrybucji materiałowej.
 8. Pan Karol Księżopolski ze wskazaniem do odbycia stażu w Stadler Polska Sp. z o.o. na stanowisku pracownik biurowy do zespołu transportu i logistyki.

Organizacja każdej edycji Targów Pracy wiąże się z koniecznością pozyskania partnerów organizacyjnych. Lista partnerów organizacyjnych tegorocznych Targów jest dość imponująca, wśród nich są:

 • Pan  Andrzej Kamiński - Firma Handlowa „ATUT”
 • Pan  Dariusz Kupiński Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Siedlcach
 • Pan  Sławomir Goś - Piekarnia Tradycyjna w Mordach
 • Pan  Adam Próchnicki - Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,Jacek” w Siedlcach
 • Pani Monika Zegadło - Restauracja „Palce Lizać” w Siedlcach
 • Pan  Marek Stępień Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Siedlcach
 • Pan  Krzysztof Dębiński Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Siedlcach
 • Pan Mariusz Woszczyński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

Bez ich wsparcia nie byłoby możliwe sprawne i profesjonalne zorganizowanie imprezy. Wśród partnerów organizacyjnych są tacy, których wsparcie w zakresie organizacji Targów trwa nieprzerwanie wiele lat. 
Zorganizowana uroczystość stała się wyśmienitą okazją, aby podziękować podmiotom wspierających organizatorów Siedleckich Targów Pracy za wieloletnią współpracę, pomoc, zaangażowanie i życzliwość podczas organizacji Targów.

Podziękowania za wieloletnią współpracę w organizacji Siedleckich Targów Pracy otrzymują:

 1. Pan Adam Próchnicki właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców ,,Jacek” w Siedlcach
 2. Pan Dariusz Kupiński Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Siedlcach
 3. Pan Krzysztof Dębiński Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Siedlcach
 4. Pan Andrzej Kamiński Właściciel Firmy Handlowej „ATUT”
 5. Pan Sławomir Goś właściciel Piekarni Tradycyjnej w Mordach
 6. Pan Marek Stępień Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Siedlcach

 

Galeria zdjęć


Targi Pracy i Edukacji w Łukowie

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie oraz Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie zorganizował Targi Pracy i Edukacji po raz drugi.

Celem Targów było pozyskanie do pracy aktywnych osób bezrobotnych lub planujących zmienić miejsce pracy. W programie zaplanowano przedstawienie m.in.: ofert pracy, ofert szkoleniowych, ofert edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych i wyższych oraz konsultacje z doradcami zawodowymi. Stoiska wystawiennicze zaprezentowali przedstawiciele pracodawców, instytucji szkolących oraz uczelni wyższych z Powiatu Łukowskiego.

Powiatowy Urząd Pracy  w Siedlcach w ramach  zacieśniania dobrej współpracy również brał udział w tak potrzebnej dla łukowian inicjatywie.

 

Więcej zdjęć

 

Targi Edukacyjne 2013

W dniu 14 lutego 2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach odbyły się VI Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni „Ku Przyszłości Zawodowej”.

Program Targów obejmował prezentację ofert uczelni wyższych, szkół policealnych oraz instytucji  rynku pracy i instytucji oświatowych .

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, korzystając z zaproszenia szkoły zaprezentował aktualne oferty pracy, staży, szkoleń a także  informacje na temat usług świadczonych w zakresie poradnictwa zawodowego i  pośrednictwa pracy.

Uczestnicy Targów mogli skorzystać także z zajęć o tematyce: „Zawody przyszłości” i  „Krajowe Ramy Kwalifikacji” prowadzonych przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy W Siedlcach.

Stoisko naszego Urzędu oraz zajęcia grupowe  z młodzieżą  cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających Targi.

 


Więcej zdjęć

 

 II obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia to Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji 25 stycznia 2013r. zorganizowana została konferencja, która była doskonałą okazją do podsumowania działań realizowanych w roku ubiegłym oraz do zaprezentowania nowego wymiaru Urzędu. Dzięki wielu przyjętym innowacjom już dawno przestał on być postrzegany jako instytucja przestarzała. Wszystkie nowe działania Urzędu, które zostały wprowadzone w ciągu 2012 roku mają na celu ułatwienie klientom poruszania się na rynku pracy, a także inicjowanie nowych trendów w zakresie rekrutacji i aktywizacji osób bezrobotnych. Do takich działań z pewnością można zaliczyć m.in.:

 • Program specjalny „Młodzi w drodze do pracy” dla 75 osób do 30 roku życia, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w okresie od 31.05.2012r. do 31.12.2012r. Na dzień dzisiejszy wiadomo już, że efektywność programu wynosi nie mniej niż 80%.
 • Powstanie spółdzielni socjalnej „KARIMA” - Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach jest partnerem merytorycznym jej utworzenia w ramach projektu ,,Tu też jest praca” Podziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS. „KARIMA” – to pierwsza spółdzielnia na naszym lokalnym rynku (51. w województwie mazowieckim). Ma ona swoją siedzibę w Suchożebrach w budynku Urzędu Gminy.

W trakcie piątkowej uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Pani Anna Sochacka oraz przewodniczący Rady Miasta Siedlce Pan Piotr Karaś wręczyli pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach okolicznościowe statuetki za dwudziestoletnią pracę w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Statuetki otrzymali: Pan Edward Dankiewicz,  Pani Beata Demiańczuk, Pani Stanisława Golec oraz Pani Julita Nikiforuk.

Podczas uroczystości wręczone zostały również wyróżnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, przyznane przez Prezydenta Miasta Siedlce i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach za szczególne zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków służbowych w 2012 roku. Wyróżnienia otrzymali: Pani Anna Balińska, Pani Stanisława Golec, Pani Agnieszka Jastrzębska, Pani Pelagia Kowalczyk, Pan Jerzy Kryński, Pan Marek Kryśko, Pani Teresa Pucyk, Pani Joanna Serafin, Pani Marzena Sopińska,  Pan Paweł Stanisławowski, Pani Marta Wysokińska, Pani Jolanta Zemło, Pan Roman Żydak. Wśród kadry kierowniczej wyróżnienie otrzymała Pani Marzenna Wiśniewska.

 

Więcej zdjęć

 

Targi Pracy i Edukacji w Łukowie

W dniu 30.03.2012r. w godzinach 10:00 – 14:00 w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie odbyły się pierwsze Targi Pracy i Edukacji.

W targach pracy brali udział pracodawcy, instytucje rynku pracy i instytucje oświatowe.

Program Targów obejmował prezentację ofert pracy i ofert szkoleniowych oraz konsultacje doradców zawodowych a także oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych i wyższych

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, korzystając z zaproszenia Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie, zaprezentował ponad 350 miejsc pracy.

Pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Łukowie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających Targi.

 

 

Więcej zdjęć

 

Dzień Otwarty Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach

W środę, 28.03.2012r. w godz. 9.00-13.00 doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach uczestniczyli w Dniu Otwartym Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach przy ul. Konarskiego 9.

Na stoisku udzielano informacji dotyczących wyboru zawodu i kierunków kształcenia. Dostępne były także materiały informacyjne dotyczące ww. zagadnień - przewodniki poszukującego pracy „Jak skutecznie szukać zatrudnienia”, ulotki oraz broszury.

Zainteresowana młodzież chętnie odwiedzała nasze stoisko.

 

 

Więcej zdjęć

 

V Siedleckie Targi Edukacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach jest wszędzie tam, gdzie podejmowane są cenne inicjatywy i działania na rzecz lokalnej społeczności.

W dniu 15 marca 2012r. uczestniczyliśmy w "V Siedleckich Targach  Edukacyjnych Wyższych Uczelni – Ku przyszłości zawodowej”.

Patronat nad imprezą objęli: Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski i Mazowiecki Kurator Oświaty – Karol Semik.

Wśród wystawców znalazło się  27 uczelni wyższych i 5 szkół policealnych przedstawiających swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawiciele instytucji użyteczności publicznej.

Uczestnicy Targów mogli skorzystać z zajęć aktywizacyjnych oraz warsztatów tematycznych. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach: Pani Iwona Zdanowska – doradca zawodowy i Pani Anna Balińska – lider klubu pracy poprowadziły warsztaty na temat:

 1. „Popraw swoją pozycję na rynku pracy poprzez zwiększenie kompetencji”
 2. „Władca czasu, czyli skuteczne zarządzanie własnym życiem”.

 

 

Więcej zdjęć

 

Targi pracy i kariery w Sokołowie Podlaskim

W dniu 20 lutego 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach uczestniczył w wydarzeniu organizowanym przez młodzież z powiatu sokołowskiego w ramach projektu „Targi pracy i kariery w Sokołowie Podlaskim”, realizowanym przez fundację Civis Polonus i fundację U siebie. Celem projektu jest udzielenie młodzieży w wieku od 16 do 20 lat wsparcia w odnalezieniu się na rynku pracy.

Program Targów obejmował następujące bloki tematyczne:

 • "Kierunek studiów a przyszła kariera zawodowa";
 • "Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim - te same usługi, nowa jakość";
 • "Jak znaleźć pracę - CV, list motywacyjny i rozmowa kwalifikacyjna";
 • "Wolontariat - ciekawy start w dorosłe życie".

Na stoiku naszego Urzędu można było zapoznać się z ofertami pracy oraz uzyskać informacje na temat usług świadczonych w zakresie poradnictwa zawodowego i  pośrednictwa pracy.

Wśród wystawców znalazły się głównie stoiska szkół wyższych i instytucji publicznych. Oprócz spotkań z wystawcami odwiedzający Targi mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach tematycznych i obejrzenia filmów promujących lokalną i ogólnopolską działalność społeczną.

 

Więcej zdjęć

 

 

I obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia 2012 roku Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce, po raz pierwszy w swojej historii, obchodziły swój Dzień. Jako jedna z nielicznych grup zawodowych, pracownicy powiatowych urzędów pracy do tej pory nie mieli „swojego dnia” w kalendarzu. Święto zostało wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku z mocą obowiązywania od 1 lutego 2011 roku i przypada właśnie na 27 stycznia.

Wybór daty nie był przypadkowy. Równo 93 lata temu, 27 stycznia 1919 roku, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Był to pierwszy dokument stanowiący o tworzeniu państwowych urzędów pośrednictwa pracy (i opieki na wychodźcami), które miały podlegać ówczesnemu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej - „w celu ułatwienia wyszukiwania pracy”. Dziś dokument ten jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

W trakcie uroczystości z okazji I obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2012 roku w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski i Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Pani Anna Sochacka wręczyli pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach okolicznościowe statuetki za ponad dwudziestoletnią pracę w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Statuetki otrzymali: Pani Ewa Marchel, Pani Regina Jaszczuk, Pan Jan Krawczyk, Pani Halina Pietruczynik, Pani Alicja Starzyńska, Pani Teresa Pucyk, Pani Jolanta Zemło, Pani Pelagia Kowalczyk, Pan Jan Bujalski, Pani Barbara Abramczuk, Pani Marzenna Wiśniewska, Pani Zofia Piątkowska oraz Pan Kazimierz Rytel.

Podczas uroczystości wręczone zostały również wyróżnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, przyznane przez Prezydenta Miasta Siedlce i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w konkursie „Najlepszy pracownik/kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2011r.” Konkurs ten został ogłoszony przez Powiatowy Urząd Pracy i rozstrzygnięty w grudniu 2011r. Wyboru najlepszego pracownika dokonywali spośród wszystkich pracowników sami pracownicy Urzędu oraz kadra kierownicza poprzez głosowanie. Wyróżnienia otrzymali: Pani Danuta Prus (I miejsce), Pani Justyna Piwko (II miejsce), Pani Emilia Orzełowska (III miejsce), ” IV miejsca ex aequo: Pani Kinga Kulikowska, Pani Alicja Starzyńska i Pan Marcin Wereda oraz  Pani Mariola Zaliwska (V miejsce). Wśród kadry kierowniczej wyróżnienie otrzymała Pani Beata Demiańczuk.

W tym szczególnym dla nas dniu swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia, przedstawiciele instytucji szkoleniowych i ośrodków nauki jazdy, pracownicy siedleckiej Filii WUP w Warszawie, przedstawiciele lokalnych mediów, przedstawiciele Spółek z udziałem Miasta Siedlce oraz Pracodawcy. Odczytane zostały również listy z życzeniami od posłów i senatora Ziemi Siedleckiej.

Jest nam niezmiernie miło, że w tak licznym i zacnym gronie mogliśmy uczcić „Nasze Święto”.

 

Więcej zdjęć

 

 

Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej KREATYWNI

Pracownicy PUP Siedlce i uczestnicy projektu EQUUS na wizycie studyjnej w Spółdzielni Socjalnej KREATYWNI

W dniach 23 – 26 listopada br. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach oraz grupy inicjatywnej z Siedlec, którzy podejmują działania zmierzające do założenia spółdzielni socjalnej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, uczestniczyli w wizycie studyjnej w Bydgoszczy. To już trzecia wizyta studyjna, w której mogliśmy uczestniczyć. Została ona zorganizowana przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokołowie Podlaskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Łosicach w ramach Projektu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Celem wizyty było uzupełnienie wiedzy i uzyskanie praktycznych informacji bezpośrednio od osób, które same prowadzą usługi społeczne: Centra Integracji Społecznej oraz Spółdzielnie Socjalne w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach programu wizyty odwiedziliśmy:

 • Spółdzielnię Socjalną SIGNUM w Golubiu Dobrzyniu – założycielkami „Signum” było 5 pomysłowych i otwartych na poszukiwanie nowych możliwości rozwoju kobiet, które postanowiły swój status osób bezrobotnych zmienić na zatrudnione w spółdzielni socjalnej. W trakcie wizyty studyjnej można było dostrzec jak pomysłowość uczestniczek i ich zaangażowanie przekłada się na wyniki w pracy. Działalność spółdzielni socjalnej „Signum” z Golubia-Dobrzynia prowadzącej przedszkole „Mały Książę” jest godnym zainteresowania pomysłem, trafiającym bezpośrednio w niszę rynku usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej. W ramach wizyty wysłuchaliśmy wykładu na temat  „Ekonomii społecznej w praktyce – dobre przykłady”.
 • Spółdzielnię Socjalną KREATYWNI - inicjatorka i prezeska Spółdzielni Socjalnej „Kreatywni” założyła podmiot ekonomii społecznej ukierunkowany na zatrudnianie osób  niepełnosprawnych, w którym każda z osób ma możliwość podjęcia czynności zawodowych i włączenia się do aktywnego życia zawodowego. Celem przedsięwzięcia było stworzenie idealnych warunków, w których osoby nie w pełni sprawne mogą pracować i pokazać, jak wiele potrafią.
 • Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy - program CIS jest ważnym instrumentem wsparcia i readaptacji społeczno-zawodowej grup nie będących społecznie i ekonomicznie samo wystarczającymi oraz ich integracji z rynkiem pracy. Jego zasadniczym celem jest zwiększenie możliwości wyjścia z izolacji i przywrócenie do podejmowania ról społecznych, w tym zawodowych, przez osoby długotrwale pozostające na marginesie życia społecznego. Centrum szkoli osoby bezrobotne w zakresie następujących zawodów i umiejętności: sprzątaczka, pokojówka, pracownik gospodarczy, robotnik ogólnobudowlany, konserwator, pomoc kuchenna, kelnerka, pracownik produkcji, robotnik-sortowacz, ogrodnik, pracownik pralni, pracownik monitoringu, sprzedawca, magazynier, fakturzystka, kontystka, pracownik administracyjno-biurowy, pracownik archiwum.
 • Spółdzielnię Socjalną Bydgoszczanka  - podstawowym celem założenia spółdzielni socjalnej, powstałej w  ramach likwidacji Zakładu Robót Publicznych w Bydgoszczy, miało być: stworzenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych pracowników likwidowanego ZRP, organizowanie bezrobotnym prac społecznie użytecznych, organizowanie pracy dla osób skazanych na karę ograniczenia wolności zamienioną w nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne. Spółdzielnia socjalna świadczy usługi dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, firm i zakładów pracy w zakresie: robót remontowo-budowlanych, robót rozbiórkowych, prac porządkowych w terenie i na posesjach, zagospodarowania terenów – wykonywanie placów zabaw, skwerów itp., prac zieleniarskich – wykonywanie trawników i nasadzeń, pielęgnacja zieleni, usługi ogrodnicze, robót nawierzchniowych – prace brukarskie, układanie kostki brukowej, płytek chodnikowych itp., odśnieżanie terenu.
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej –  został założony przez Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w Bydgoszczy i od 1 września 2009 roku, realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.
  W ramach wizyty w Ośrodku uczestniczyliśmy  w wykładzie „ Jak zaplanować działalność spółdzielni socjalnej. Czynniki wpływające na sukces i rozwój spółdzielni socjalnej”

 

Więcej zdjęć

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Anna Balińska 2017-05-24 13:56
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl