uzyskaj hasło

Z życia Urzędu

Targi Pracy i Edukacji w Łukowie

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie oraz Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie zorganizował Targi Pracy i Edukacji po raz drugi.

Celem Targów było pozyskanie do pracy aktywnych osób bezrobotnych lub planujących zmienić miejsce pracy. W programie zaplanowano przedstawienie m.in.: ofert pracy, ofert szkoleniowych, ofert edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych i wyższych oraz konsultacje z doradcami zawodowymi. Stoiska wystawiennicze zaprezentowali przedstawiciele pracodawców, instytucji szkolących oraz uczelni wyższych z Powiatu Łukowskiego.

Powiatowy Urząd Pracy  w Siedlcach w ramach  zacieśniania dobrej współpracy również brał udział w tak potrzebnej dla łukowian inicjatywie.

 

Więcej zdjęć

 

Targi Edukacyjne 2013

W dniu 14 lutego 2013r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach odbyły się VI Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni „Ku Przyszłości Zawodowej”.

Program Targów obejmował prezentację ofert uczelni wyższych, szkół policealnych oraz instytucji  rynku pracy i instytucji oświatowych .

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, korzystając z zaproszenia szkoły zaprezentował aktualne oferty pracy, staży, szkoleń a także  informacje na temat usług świadczonych w zakresie poradnictwa zawodowego i  pośrednictwa pracy.

Uczestnicy Targów mogli skorzystać także z zajęć o tematyce: „Zawody przyszłości” i  „Krajowe Ramy Kwalifikacji” prowadzonych przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy W Siedlcach.

Stoisko naszego Urzędu oraz zajęcia grupowe  z młodzieżą  cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających Targi.

 


Więcej zdjęć

 

 II obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia to Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji 25 stycznia 2013r. zorganizowana została konferencja, która była doskonałą okazją do podsumowania działań realizowanych w roku ubiegłym oraz do zaprezentowania nowego wymiaru Urzędu. Dzięki wielu przyjętym innowacjom już dawno przestał on być postrzegany jako instytucja przestarzała. Wszystkie nowe działania Urzędu, które zostały wprowadzone w ciągu 2012 roku mają na celu ułatwienie klientom poruszania się na rynku pracy, a także inicjowanie nowych trendów w zakresie rekrutacji i aktywizacji osób bezrobotnych. Do takich działań z pewnością można zaliczyć m.in.:

 • Program specjalny „Młodzi w drodze do pracy” dla 75 osób do 30 roku życia, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w okresie od 31.05.2012r. do 31.12.2012r. Na dzień dzisiejszy wiadomo już, że efektywność programu wynosi nie mniej niż 80%.
 • Powstanie spółdzielni socjalnej „KARIMA” - Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach jest partnerem merytorycznym jej utworzenia w ramach projektu ,,Tu też jest praca” Podziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS. „KARIMA” – to pierwsza spółdzielnia na naszym lokalnym rynku (51. w województwie mazowieckim). Ma ona swoją siedzibę w Suchożebrach w budynku Urzędu Gminy.

W trakcie piątkowej uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Pani Anna Sochacka oraz przewodniczący Rady Miasta Siedlce Pan Piotr Karaś wręczyli pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach okolicznościowe statuetki za dwudziestoletnią pracę w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Statuetki otrzymali: Pan Edward Dankiewicz,  Pani Beata Demiańczuk, Pani Stanisława Golec oraz Pani Julita Nikiforuk.

Podczas uroczystości wręczone zostały również wyróżnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, przyznane przez Prezydenta Miasta Siedlce i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach za szczególne zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków służbowych w 2012 roku. Wyróżnienia otrzymali: Pani Anna Balińska, Pani Stanisława Golec, Pani Agnieszka Jastrzębska, Pani Pelagia Kowalczyk, Pan Jerzy Kryński, Pan Marek Kryśko, Pani Teresa Pucyk, Pani Joanna Serafin, Pani Marzena Sopińska,  Pan Paweł Stanisławowski, Pani Marta Wysokińska, Pani Jolanta Zemło, Pan Roman Żydak. Wśród kadry kierowniczej wyróżnienie otrzymała Pani Marzenna Wiśniewska.

 

Więcej zdjęć

 

Targi Pracy i Edukacji w Łukowie

W dniu 30.03.2012r. w godzinach 10:00 – 14:00 w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie odbyły się pierwsze Targi Pracy i Edukacji.

W targach pracy brali udział pracodawcy, instytucje rynku pracy i instytucje oświatowe.

Program Targów obejmował prezentację ofert pracy i ofert szkoleniowych oraz konsultacje doradców zawodowych a także oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych i wyższych

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, korzystając z zaproszenia Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie, zaprezentował ponad 350 miejsc pracy.

Pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Łukowie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób odwiedzających Targi.

 

 

Więcej zdjęć

 

Dzień Otwarty Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach

W środę, 28.03.2012r. w godz. 9.00-13.00 doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach uczestniczyli w Dniu Otwartym Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach przy ul. Konarskiego 9.

Na stoisku udzielano informacji dotyczących wyboru zawodu i kierunków kształcenia. Dostępne były także materiały informacyjne dotyczące ww. zagadnień - przewodniki poszukującego pracy „Jak skutecznie szukać zatrudnienia”, ulotki oraz broszury.

Zainteresowana młodzież chętnie odwiedzała nasze stoisko.

 

 

Więcej zdjęć

 

V Siedleckie Targi Edukacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach jest wszędzie tam, gdzie podejmowane są cenne inicjatywy i działania na rzecz lokalnej społeczności.

W dniu 15 marca 2012r. uczestniczyliśmy w "V Siedleckich Targach  Edukacyjnych Wyższych Uczelni – Ku przyszłości zawodowej”.

Patronat nad imprezą objęli: Prezydent Miasta Siedlce – Wojciech Kudelski i Mazowiecki Kurator Oświaty – Karol Semik.

Wśród wystawców znalazło się  27 uczelni wyższych i 5 szkół policealnych przedstawiających swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawiciele instytucji użyteczności publicznej.

Uczestnicy Targów mogli skorzystać z zajęć aktywizacyjnych oraz warsztatów tematycznych. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach: Pani Iwona Zdanowska – doradca zawodowy i Pani Anna Balińska – lider klubu pracy poprowadziły warsztaty na temat:

 1. „Popraw swoją pozycję na rynku pracy poprzez zwiększenie kompetencji”
 2. „Władca czasu, czyli skuteczne zarządzanie własnym życiem”.

 

 

Więcej zdjęć

 

Targi pracy i kariery w Sokołowie Podlaskim

W dniu 20 lutego 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach uczestniczył w wydarzeniu organizowanym przez młodzież z powiatu sokołowskiego w ramach projektu „Targi pracy i kariery w Sokołowie Podlaskim”, realizowanym przez fundację Civis Polonus i fundację U siebie. Celem projektu jest udzielenie młodzieży w wieku od 16 do 20 lat wsparcia w odnalezieniu się na rynku pracy.

Program Targów obejmował następujące bloki tematyczne:

 • "Kierunek studiów a przyszła kariera zawodowa";
 • "Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim - te same usługi, nowa jakość";
 • "Jak znaleźć pracę - CV, list motywacyjny i rozmowa kwalifikacyjna";
 • "Wolontariat - ciekawy start w dorosłe życie".

Na stoiku naszego Urzędu można było zapoznać się z ofertami pracy oraz uzyskać informacje na temat usług świadczonych w zakresie poradnictwa zawodowego i  pośrednictwa pracy.

Wśród wystawców znalazły się głównie stoiska szkół wyższych i instytucji publicznych. Oprócz spotkań z wystawcami odwiedzający Targi mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach tematycznych i obejrzenia filmów promujących lokalną i ogólnopolską działalność społeczną.

 

Więcej zdjęć

 

 

I obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia 2012 roku Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce, po raz pierwszy w swojej historii, obchodziły swój Dzień. Jako jedna z nielicznych grup zawodowych, pracownicy powiatowych urzędów pracy do tej pory nie mieli „swojego dnia” w kalendarzu. Święto zostało wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku z mocą obowiązywania od 1 lutego 2011 roku i przypada właśnie na 27 stycznia.

Wybór daty nie był przypadkowy. Równo 93 lata temu, 27 stycznia 1919 roku, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Był to pierwszy dokument stanowiący o tworzeniu państwowych urzędów pośrednictwa pracy (i opieki na wychodźcami), które miały podlegać ówczesnemu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej - „w celu ułatwienia wyszukiwania pracy”. Dziś dokument ten jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

W trakcie uroczystości z okazji I obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2012 roku w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski i Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Pani Anna Sochacka wręczyli pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach okolicznościowe statuetki za ponad dwudziestoletnią pracę w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Statuetki otrzymali: Pani Ewa Marchel, Pani Regina Jaszczuk, Pan Jan Krawczyk, Pani Halina Pietruczynik, Pani Alicja Starzyńska, Pani Teresa Pucyk, Pani Jolanta Zemło, Pani Pelagia Kowalczyk, Pan Jan Bujalski, Pani Barbara Abramczuk, Pani Marzenna Wiśniewska, Pani Zofia Piątkowska oraz Pan Kazimierz Rytel.

Podczas uroczystości wręczone zostały również wyróżnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, przyznane przez Prezydenta Miasta Siedlce i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w konkursie „Najlepszy pracownik/kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2011r.” Konkurs ten został ogłoszony przez Powiatowy Urząd Pracy i rozstrzygnięty w grudniu 2011r. Wyboru najlepszego pracownika dokonywali spośród wszystkich pracowników sami pracownicy Urzędu oraz kadra kierownicza poprzez głosowanie. Wyróżnienia otrzymali: Pani Danuta Prus (I miejsce), Pani Justyna Piwko (II miejsce), Pani Emilia Orzełowska (III miejsce), ” IV miejsca ex aequo: Pani Kinga Kulikowska, Pani Alicja Starzyńska i Pan Marcin Wereda oraz  Pani Mariola Zaliwska (V miejsce). Wśród kadry kierowniczej wyróżnienie otrzymała Pani Beata Demiańczuk.

W tym szczególnym dla nas dniu swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia, przedstawiciele instytucji szkoleniowych i ośrodków nauki jazdy, pracownicy siedleckiej Filii WUP w Warszawie, przedstawiciele lokalnych mediów, przedstawiciele Spółek z udziałem Miasta Siedlce oraz Pracodawcy. Odczytane zostały również listy z życzeniami od posłów i senatora Ziemi Siedleckiej.

Jest nam niezmiernie miło, że w tak licznym i zacnym gronie mogliśmy uczcić „Nasze Święto”.

 

Więcej zdjęć

 

 

Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej KREATYWNI

Pracownicy PUP Siedlce i uczestnicy projektu EQUUS na wizycie studyjnej w Spółdzielni Socjalnej KREATYWNI

W dniach 23 – 26 listopada br. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach oraz grupy inicjatywnej z Siedlec, którzy podejmują działania zmierzające do założenia spółdzielni socjalnej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, uczestniczyli w wizycie studyjnej w Bydgoszczy. To już trzecia wizyta studyjna, w której mogliśmy uczestniczyć. Została ona zorganizowana przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokołowie Podlaskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Łosicach w ramach Projektu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Celem wizyty było uzupełnienie wiedzy i uzyskanie praktycznych informacji bezpośrednio od osób, które same prowadzą usługi społeczne: Centra Integracji Społecznej oraz Spółdzielnie Socjalne w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach programu wizyty odwiedziliśmy:

 • Spółdzielnię Socjalną SIGNUM w Golubiu Dobrzyniu – założycielkami „Signum” było 5 pomysłowych i otwartych na poszukiwanie nowych możliwości rozwoju kobiet, które postanowiły swój status osób bezrobotnych zmienić na zatrudnione w spółdzielni socjalnej. W trakcie wizyty studyjnej można było dostrzec jak pomysłowość uczestniczek i ich zaangażowanie przekłada się na wyniki w pracy. Działalność spółdzielni socjalnej „Signum” z Golubia-Dobrzynia prowadzącej przedszkole „Mały Książę” jest godnym zainteresowania pomysłem, trafiającym bezpośrednio w niszę rynku usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej. W ramach wizyty wysłuchaliśmy wykładu na temat  „Ekonomii społecznej w praktyce – dobre przykłady”.
 • Spółdzielnię Socjalną KREATYWNI - inicjatorka i prezeska Spółdzielni Socjalnej „Kreatywni” założyła podmiot ekonomii społecznej ukierunkowany na zatrudnianie osób  niepełnosprawnych, w którym każda z osób ma możliwość podjęcia czynności zawodowych i włączenia się do aktywnego życia zawodowego. Celem przedsięwzięcia było stworzenie idealnych warunków, w których osoby nie w pełni sprawne mogą pracować i pokazać, jak wiele potrafią.
 • Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy - program CIS jest ważnym instrumentem wsparcia i readaptacji społeczno-zawodowej grup nie będących społecznie i ekonomicznie samo wystarczającymi oraz ich integracji z rynkiem pracy. Jego zasadniczym celem jest zwiększenie możliwości wyjścia z izolacji i przywrócenie do podejmowania ról społecznych, w tym zawodowych, przez osoby długotrwale pozostające na marginesie życia społecznego. Centrum szkoli osoby bezrobotne w zakresie następujących zawodów i umiejętności: sprzątaczka, pokojówka, pracownik gospodarczy, robotnik ogólnobudowlany, konserwator, pomoc kuchenna, kelnerka, pracownik produkcji, robotnik-sortowacz, ogrodnik, pracownik pralni, pracownik monitoringu, sprzedawca, magazynier, fakturzystka, kontystka, pracownik administracyjno-biurowy, pracownik archiwum.
 • Spółdzielnię Socjalną Bydgoszczanka  - podstawowym celem założenia spółdzielni socjalnej, powstałej w  ramach likwidacji Zakładu Robót Publicznych w Bydgoszczy, miało być: stworzenie możliwości zatrudnienia bezrobotnych pracowników likwidowanego ZRP, organizowanie bezrobotnym prac społecznie użytecznych, organizowanie pracy dla osób skazanych na karę ograniczenia wolności zamienioną w nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne. Spółdzielnia socjalna świadczy usługi dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, firm i zakładów pracy w zakresie: robót remontowo-budowlanych, robót rozbiórkowych, prac porządkowych w terenie i na posesjach, zagospodarowania terenów – wykonywanie placów zabaw, skwerów itp., prac zieleniarskich – wykonywanie trawników i nasadzeń, pielęgnacja zieleni, usługi ogrodnicze, robót nawierzchniowych – prace brukarskie, układanie kostki brukowej, płytek chodnikowych itp., odśnieżanie terenu.
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej –  został założony przez Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA w Bydgoszczy i od 1 września 2009 roku, realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.
  W ramach wizyty w Ośrodku uczestniczyliśmy  w wykładzie „ Jak zaplanować działalność spółdzielni socjalnej. Czynniki wpływające na sukces i rozwój spółdzielni socjalnej”

 

Więcej zdjęć

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Mariola Zaliwska 2013-04-12 09:34
na górę strony wstecz
kategorie wydarzeń w kalendarium
PnWtŚrCzPtSbN

Moje ulubione strony

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące naszego serwisu, to dopisz adres e-mail do newslettera.

Projektowanie stron: IntraCOM.pl